Generalforsamling i Bregninge Vandværk på Bregninge sognegård D 27/5 - 2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Regnskab 2020

 4. Budget 2021

 5. Valg af stemmetæller

 6. Valg af bestyrelse:

Charlotte Jensen

Lau Leerskov

Jens Hansen

 1. Valg af bestyrelsessuppleant: På valg er:

Torben Knast

 1. Valg af generalforsamlingens valgte revisor (bilagskontrollant)

Hans Jørgen Jensen

 1. Valg af generalforsamlingens valgte revisor suppleant (bilagskontrollant): På valg er:

Gerner Christensen

 1. Indkomne forslag

 2. Evt

 

Download dagsorden som pdf