Andelsselskabet Bregninge Vandværk 

Generalforsamling

28-02-2020 – kl. 19.00, Bregninge Sognegård

 

         Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent 

  1. Bestyrelsens beretning 

  1. Regnskab 2019 

  1. Budget 2020 

  1. Valg af stemmetæller 

  1. Vedtægtsændringer – Dato for afholdelse af generalforsamling

           Flytning til ultimo marts. 

  1. Valg af bestyrelse – På valg:

           Thomas Lauritsen

           Rene Rasmussen

  1. Valg af generalforsamlingens valgte revisor (bilagskontrolant), På valg er: 

           Hans Jørgen Jensen 

  1. Indkomne forslag

  2. Evt.