Tilbagestrømsikring af ejendommenes vandinstallationer.

Vandværkerne på Ærø har fokus på, at alle kunder i vandforsyningernes forsyningsområde får etableret den rette sikring mod tilbagestrømning af vand fra ejendommens installation ud på drikkevands-ledningsnettet. Det gør vi for at øge sikkerheden for, at drikkevandet ikke forurenes. Forurening af drikkevandet kan være til gene for mange borgere og kan medføre store omkostninger for den ansvarlige for forureningen.

Vandinstallationer skal sikres iht. Gældende lovgivning på området:

 

  

1. Det til enhver tid gældende bygningsreglementet og ”tilbagestrømning” efter gældende regler, jf. DS/ EN 1717
2. DS 439 ”Norm for vandinstallationer”
3. Regulativ for vandværker i Ærø Kommune
Det er forbrugeren, der er ansvarlig for, at vandinstallationen er korrekt sikret og det er forbrugeren der er ansvarlig for, at der udføres kontrol og funktionstest af tilbagestrømssikring.

Senest den 1. juni 2019 skal alle vandinstallationer være sikret korrekt.

Hvordan håndterer jeg kravet om tilbagestrømssikring?
1. Kontakt en autoriseret VVS-installatør og få gennemgået dine vandinstallationer.
Installatøren kan derefter anslå, hvilken sikringskategori installationerne skal sikres efter.
2. Anmod VVS-installatøren om at montere den rette tilbagestrømssikring. Prisen på installation af en tilbagestrømssikring afhænger af størrelsen og typen af tilbagestrømssikring, samt udformningen af den eksisterende vandinstallation. Husk at den etablerede tilbagestrømssikring efterfølgende skal vedligeholdes af en autoriseret VVS-installatør. Tag en snak med din installatør om, hvor ofte og hvordan det skal ske.
Ærø Vand A/S udfører kontrol af installationerne.

Venlig hilsen
Ærø Vand A/S

Bregninge Vandværk er som alle andre omfattet af de ny EU-regler om datasikkerhed.

Vi har derfor udarbejdet følgende persondatapolitik.

Introduktion

For at kunne levere vandforsyning er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Charlotte Jensen, tlf. 40 38 41 65, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Dataansvarlig

Bregninge Vandværk, Øster Bregninge, 5970 Ærøskøbing. CVR-nummer 29991928.

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler eller udlejer, har udleveret til os i forbindelse med din tilflytning til vandværkets forsyningsområde. Endvidere behandler vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand.

Disse personoplysninger behandler vi for, at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med afregning af forbrug samt vores forpligtelser i forbindelse med vandforsyningsloven.

Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne dig med vand.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

  • Navn, adresse, e-mail
  • Forbrugernummer (kundenummer)
  • Forbrugsdata der kan henføres til en person

Hele dokumentet om persondatapolitik for Bregninge Vandværk kan ses her:

Persondata