Andelsselskabet Bregninge Vandværk 

Generalforsamling

23.02.2017 kl. 19.00

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for 2016
 4. Budget for 2017
 5. Valg af stemmetæller
 6. Valg af bestyrelse. På valg er:
  • John Enevoldsen, modtager ikke genvalg
  • Jens Hansen
  • Ejler Rødkær Hansen
 7. Valg af suppleant. På valg er Torben Knast
 8. Valg af revisor. På valg er Carsten Møller
 9. Valg af revisor suppleant. På valg er Gerner Kristensen
 10. Indkomne forslag
 11. Evt.