Andelsselskabet Bregninge Vandværk

Generalforsamling

 

17-03-2022 – kl. 19.00, Bregninge Sognegård

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

 1. Regnskab 2021

 

 1. Budget 2022

 

 1. Valg af stemmetæller

 

 1. Valg af bestyrelse – På valg:

Thomas Lauritsen

Rene Rasmussen

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleant: På valg:

 Niels Drohne

 

 1. Valg af generalforsamlingens valgte revisor (bilagskontrolant): På valg:

Carsten Møller Nielsen

 

 1. Valg af generalforsamlingens valgte revisor suppleant (bilagskontrollant): På valg:

Torben Knast

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Evt.

 

Download dagsorden som pdf