Vandkval2017

Bregninge Vandværk etablerer en ny 1,8 km lang vandledning igennem Tværbymark.

Der er i øjeblikket kun 9 tilslutninger ud af 17 mulige. Fremafrettet håber vi, at er kommer flere.

Projektet starter 18-1-2017 og forventes afsluttet omkring 1. april 2017.

Andelsselskabet Bregninge Vandværk 

Generalforsamling

23.02.2017 kl. 19.00

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for 2016
 4. Budget for 2017
 5. Valg af stemmetæller
 6. Valg af bestyrelse. På valg er:
  • John Enevoldsen, modtager ikke genvalg
  • Jens Hansen
  • Ejler Rødkær Hansen
 7. Valg af suppleant. På valg er Torben Knast
 8. Valg af revisor. På valg er Carsten Møller
 9. Valg af revisor suppleant. På valg er Gerner Kristensen
 10. Indkomne forslag
 11. Evt.