Status på Desphenyl-Cloriadazon pr. 5. oktober 2017

Rise Vandværk har fund over grænseværdien i 4 boringer ud af 5. Boringen ved siden af vandværket, der tidligere har været brugt af Marstal Vandværk, er taget i brug af Rise Vandværk i stedet. Den boring med det højest målte indhold af Desphenyl-Chloridazon er taget ud af drift.

Ærøskøbing Vandværk har fund over grænseværdien i 4 boringer ud af 6. Pumpningen på de to boringer, der er under grænseværdien, er intensiveret.

Søby Vandværk har fund over grænseværdien i 3 ud af 5 boringer. Den boring med det højest målte indhold af Desphenyl-Chloridazon er taget ud af drift. Pumpningen på de to boringer, der er under grænseværdien er intensiveret.

Ærø Vand har fund over grænseværdien i 4 boringer ud af 14 (tdligere 15). Der er taget en enkelt boring ud af drift. Forureningen ser ud til at blive standset ved behandling i kulfilter anlægget.

Der genudtages prøver på afgangen i næste uge på Rise, Ærøskøbing og Søby Vandværker.

Udtagning af boringer påvirker muligheden for at nødforsyne hinanden vandværkerne imellem