Tilbagestrømsikring af ejendommenes vandinstallationer.

Vandværkerne på Ærø har fokus på, at alle kunder i vandforsyningernes forsyningsområde får etableret den rette sikring mod tilbagestrømning af vand fra ejendommens installation ud på drikkevands-ledningsnettet. Det gør vi for at øge sikkerheden for, at drikkevandet ikke forurenes. Forurening af drikkevandet kan være til gene for mange borgere og kan medføre store omkostninger for den ansvarlige for forureningen.

Vandinstallationer skal sikres iht. Gældende lovgivning på området:

 

  

1. Det til enhver tid gældende bygningsreglementet og ”tilbagestrømning” efter gældende regler, jf. DS/ EN 1717
2. DS 439 ”Norm for vandinstallationer”
3. Regulativ for vandværker i Ærø Kommune
Det er forbrugeren, der er ansvarlig for, at vandinstallationen er korrekt sikret og det er forbrugeren der er ansvarlig for, at der udføres kontrol og funktionstest af tilbagestrømssikring.

Senest den 1. juni 2019 skal alle vandinstallationer være sikret korrekt.

Hvordan håndterer jeg kravet om tilbagestrømssikring?
1. Kontakt en autoriseret VVS-installatør og få gennemgået dine vandinstallationer.
Installatøren kan derefter anslå, hvilken sikringskategori installationerne skal sikres efter.
2. Anmod VVS-installatøren om at montere den rette tilbagestrømssikring. Prisen på installation af en tilbagestrømssikring afhænger af størrelsen og typen af tilbagestrømssikring, samt udformningen af den eksisterende vandinstallation. Husk at den etablerede tilbagestrømssikring efterfølgende skal vedligeholdes af en autoriseret VVS-installatør. Tag en snak med din installatør om, hvor ofte og hvordan det skal ske.
Ærø Vand A/S udfører kontrol af installationerne.

Venlig hilsen
Ærø Vand A/S