Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling Fredag D 29/11 kl. 15.30 på Bregninge Sognegård.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Etablering af ny hovedledning til Øster og Vester Bregningemark
  4. Vedtægtsændring, Afholdelsestidspunkt for ordinær generalforsamling

 

 

Pkt 3. Bestyrelsen har igennem det sidste 3/4 år arbejdet målrettet på en plan for at anlægge en ny hovedledning til ovenstående område.

Der er indhentet priser fra 4 forskellige entreprenører, og den billigste er valgt.

Grunden til dette projekt er at vi på opfordring fra lodsejere i området er blevet bedt om at undersøge muligheden for at vi kan forsyne området med vandværksvand.

Vi har nu tilkendegivelser og budget klar for projektet, og søger derfor generalforsamlingens opbakning til at sætte projektet i gang.

 

Pkt 4. Bestyrelsen ønsker at ændre seneste tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling til ultimo marts. Dette er af praktiske årsager.

 

Yderligere info kan fås ved henvendelse til nedenstående:

Formand

Rene Rasmussen

Tlf:21421770