Oplysning om projekt Bregningemark.

 

Arbejdet er nu gået i gang med start i Vester Bregningemark, og det skrider hastigt frem med at få lagt hovedledningen i jorden.
Entreprenøren har valg at “underbore”, og dette er en hurtig metode med et minimum af reetablering til følge.
Når denne er lagt, kan arbejdet med, at montere målerbrønde osv. begynde.
Der vil på generalforsamlingen D 28/2 2020 blive orienteret nærmere om status på projektet.
HUSK – at vi selvfølgelig håber at se nye andelshavere til generalforsamlingen også.