Andelsselskabet Bregninge Vandværk

Generalforsamling

28 02-2019 – kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

 1. Regnskab 2018

 

 1. Budget 2019

 

 1. Valg af stemmetæller

 

 1. Valg af bestyrelse. På valg er:

Ejler Hansen – modtager ikke genvalg

Jens Hansen

Charlotte Jensen

 

 1. Valg af bestyrelse suppleant: På valg er:

Torben Knast

 

 1. Valg af generalforsamlings valgte revisor (bilagskontrolant): På valg er:

Carsten Møller Nielsen

 

 1. Valg af revisor suppleant: På valg er:

Gerner Christensen

 

 1. Indkomne forslag
 2. Evt.