Oplysning om projekt Bregningemark.

 

Arbejdet er nu gået i gang med start i Vester Bregningemark, og det skrider hastigt frem med at få lagt hovedledningen i jorden.
Entreprenøren har valg at “underbore”, og dette er en hurtig metode med et minimum af reetablering til følge.
Når denne er lagt, kan arbejdet med, at montere målerbrønde osv. begynde.
Der vil på generalforsamlingen D 28/2 2020 blive orienteret nærmere om status på projektet.
HUSK – at vi selvfølgelig håber at se nye andelshavere til generalforsamlingen også.

Andelsselskabet Bregninge Vandværk 

Generalforsamling

28-02-2020 – kl. 19.00, Bregninge Sognegård

 

         Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent 

  1. Bestyrelsens beretning 

  1. Regnskab 2019 

  1. Budget 2020 

  1. Valg af stemmetæller 

  1. Vedtægtsændringer – Dato for afholdelse af generalforsamling

           Flytning til ultimo marts. 

  1. Valg af bestyrelse – På valg:

           Thomas Lauritsen

           Rene Rasmussen

  1. Valg af generalforsamlingens valgte revisor (bilagskontrolant), På valg er: 

           Hans Jørgen Jensen 

  1. Indkomne forslag

  2. Evt.

 

Bregninge Vandværk

Orientering

Bregninge Vandværk skifter regnskabsassistance til Ærø Vand A/S.

Det vil betyde, at I som andelshavere vil modtage fakturaer fra Ærø Vand A/S hvor jeres afregning til Bregninge Vandværk er incl. I deres fakturaer og alt korrespondance vedr. fakturaer skal fremadrettet være til Ærø Vand A/S.

Udsendelse af fakturaer med årsopgørelser 2019 og aconto 2020, vil I først modtage i marts 2020.