Bregninge Vandværk

Orientering

Bregninge Vandværk skifter regnskabsassistance til Ærø Vand A/S.

Det vil betyde, at I som andelshavere vil modtage fakturaer fra Ærø Vand A/S hvor jeres afregning til Bregninge Vandværk er incl. I deres fakturaer og alt korrespondance vedr. fakturaer skal fremadrettet være til Ærø Vand A/S.

Udsendelse af fakturaer med årsopgørelser 2019 og aconto 2020, vil I først modtage i marts 2020.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling Fredag D 29/11 kl. 15.30 på Bregninge Sognegård.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Etablering af ny hovedledning til Øster og Vester Bregningemark
 4. Vedtægtsændring, Afholdelsestidspunkt for ordinær generalforsamling

 

 

Pkt 3. Bestyrelsen har igennem det sidste 3/4 år arbejdet målrettet på en plan for at anlægge en ny hovedledning til ovenstående område.

Der er indhentet priser fra 4 forskellige entreprenører, og den billigste er valgt.

Grunden til dette projekt er at vi på opfordring fra lodsejere i området er blevet bedt om at undersøge muligheden for at vi kan forsyne området med vandværksvand.

Vi har nu tilkendegivelser og budget klar for projektet, og søger derfor generalforsamlingens opbakning til at sætte projektet i gang.

 

Pkt 4. Bestyrelsen ønsker at ændre seneste tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling til ultimo marts. Dette er af praktiske årsager.

 

Yderligere info kan fås ved henvendelse til nedenstående:

Formand

Rene Rasmussen

Tlf:21421770

 

Andelsselskabet Bregninge Vandværk

Generalforsamling

28 02-2019 – kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

 1. Regnskab 2018

 

 1. Budget 2019

 

 1. Valg af stemmetæller

 

 1. Valg af bestyrelse. På valg er:

Ejler Hansen – modtager ikke genvalg

Jens Hansen

Charlotte Jensen

 

 1. Valg af bestyrelse suppleant: På valg er:

Torben Knast

 

 1. Valg af generalforsamlings valgte revisor (bilagskontrolant): På valg er:

Carsten Møller Nielsen

 

 1. Valg af revisor suppleant: På valg er:

Gerner Christensen

 

 1. Indkomne forslag
 2. Evt.